โปรแกรมติดตามข่าวสารผ่าน Toolbar รู้ลึก รูทัน ทุกเหตุการณ์

แหล่งรวมข่าวสารด้านการศึกษาของประเทศและต่างประเทศ

Flower

Posts Tagged ‘การแลกเปลี่ยนเงินตรา’

การศึกษาของสิงคโปร์อยู่ในอันดับต้นๆของโลก

singapore21สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ซึ่งได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของคนในชาติเป็นอย่างมาก ระบบการศึกษาของสิงคโปร์เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก เมื่อเรียนจบแล้วสามารถมีงานทำตรงต่อสาขาที่ตัวเองเรียนมา ซึ่งถือว่าเป็นการออกแบบหลักสูตรที่ตอบสนองกับคนเรียน และรู้ว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจในทิศทางไหน เนื่องจากประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศผู้นำทางการศึกษาที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของโลกในปัจจุบัน และด้วยภูมิประเทศที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย อยู่ใกล้ประเทศไทย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง จึงไม่น่าแปลกที่ประเทศสิงคโปร์จะได้รับความนิยมจากนักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี ที่สำคัญนักเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อมีโอกาสมาศึกษาที่สิงคโปร์แล้ว สิ่งที่นักเรียนจะได้รับนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังได้ความรู้รอบตัวอีกด้วย

สิงคโปร์อาจจะเป็นเพียงจุดเล็กๆบนแผนที่โลก แต่จุดเล็กๆนี้ก็เพียบพร้อมไปด้วยกิจกรรมและสถานที่มากมายที่น่าสนใจ การได้ลิ้มรสอาหารที่อร่อยๆและการช้อปปิ้งเป็นกิจกรรมที่นิยมมากในหมู่ชาวสิงคโปร์ จึงไม่น่าสงสัยเลยว่า กิจกรรมเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าสิงคโปร์มีอาหารที่หลากหลายและแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยมากเพียงใดสำหรับสนองความต้องการของคนในประเทศและนักท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะมีขนาดเล็กและมีจำนวนประชากรเพียง 4 ล้านคน แต่รายได้ประชาชาติมีถึง 160 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นท่าเรือที่สำคัญของโลก

การศึกษาในสิงคโปร์นักเรียนต้องเรียนวิชาบังคับ 2 ภาษาคือภาษาอังกฤษ และเลือกเรียนอีกหนึ่งภาษา คือภาษาจีนแมนดาริน หรือภาษาทมิฬ (อินเดีย) ปีการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษามี 4 เทอม เทอมละประมาณ 10 สัปดาห์ เริ่มเทอม 1 เดือนมกราคม ปิดเทอมใหญ่เดือนพฤศจิกายนและมีปิดระหว่างเทอม นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์ต้องสอบภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ค่าเล่าเรียนมีแตกต่างกันออกไป โดยประมาณ 6,000 – 18,000 เหรียญสิงคโปร์ การไปศึกษาที่สิงคโปร์นับเป็นประสบการณ์ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากจะเป็นประเทศที่พัฒนามากแล้วในเอเซีย ความทันสมัย และการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและไม่ไกลจากประเทศไทย สิงคโปร์ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมแบบเอเซียที่ผสมผสานหลายเชื้อชาติทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งที่มีเสน่ห์